Shiko:
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
1 1 1
1 2 2
1 1 1
1 1 1
1 2
1 2 2