Shiko:
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
3 4 5
1 2 2
1 3 3
1 3 3
1 2 3
1 1 1