Shiko:
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
1 1 1
1 2 2
1 3 4
1 2 2
1 2 2
1 1 1