Shiko:
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
1 2 3
11 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 2 2