Shiko:
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
1 2 2
1 2 2
1 2 3
1 2 2
1 2 3
1 2 2