Shiko:
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
1 3 3
1 2 2
1 2 2
1 4 5
1 2 3
1 2 2