Shiko:
Vendndodhja e pronës: Shëngjin-Shqipëri Fshijë
Dhomat Banjot Dhomat e gjumit
6 6 6